Samen geeft Energie De Reit

In de Tilburgse wijk De Reit is een bewonersinitiatief ontstaan om gezamenlijk hun woningen energiezuiniger te maken. Dit initiatief is een uitvloeisel van de regeling “Samen geeft Energie” van de gemeente Tilburg. Namens de werkgroep is aan Spijkers Energie Advies de opdracht gegeven om het maatwerk advies uit te voeren.
Er is voor 37 grondgebonden woningen een advies uitgebracht.
Uitvoering 2014/2015
 
 
Spijkers Energie Advies
Tweets van @SpijkersEA