Thermografisch onderzoek

Algemeen
Door middel van infrarood technologie, wordt wat voor het oog niet zichtbaar is, gevisualiseerd. Op basis van temperatuurverschillen wordt een beeld gevormd van de thermische kwaliteit van bijvoorbeeld een gevel- of dakconstructie. Ook kan een lekkage opgespoord worden aan verwarmingsleidingen in wanden en vloeren of op een plat dak.

Toelichting

Alle objecten met een temperatuur hoger dan 0 Kelvin (-273°C) zenden infraroodstraling uit. De mate waarin deze straling uitgezonden wordt, is afhankelijk van de eigenschappen en condities van het oppervlak van het object. Met een infraroodcamera wordt de uitgezonden straling vertaald naar een thermografische beeld (thermogram). In deze afbeelding wordt niet het visuele beeld weergegeven, maar een kleurenweergave van de gemeten hoeveelheid straling.
 

Uit een thermogram kan, bij invoer van enkele parameters, de werkelijke temperatuur van het oppervlak vastgesteld worden. Een kwantitatieve meting.
Wanneer deze parameters onbekend zijn of verschillende waarden over het oppervlak hebben, dan is er sprake van een relatieve beoordeling. Een kwalitatieve meting.


Op basis van onze bouwfysische en bouwtechnische kennis kan op grond van de temperaturen of temperatuurverschillen uit een thermogram een analyse of beoordeling van de constructie achter het oppervlak worden gegeven.

Hoe meer informatie over de detaillering, binnen- en buitenklimaat en situatie bekend is, des te zekerder kan een analyse en beoordeling van een constructie zijn.

Toepassing

Een thermografisch onderzoek kan voor veel doelen worden ingezet, onder andere:

  • Het detecteren van thermische lekken;
  • Het detecteren van luchtlekken (comfortklachten ten gevolge van tocht);
  • Toezicht op de kwaliteit van na-isolatie in de bestaande bouw;
  • Het opsporen van lekkages van bijvoorbeeld vloerverwarming en op platte daken.

Condities
De resultaten van een thermografische opname worden sterk bepaald door de condities tijdens de opname. Belangrijk is een zo groot mogelijk temperatuurverschil aan de beide zijden van het oppervlak. Er kan pas een correcte meting worden uitgevoerd onder de navolgende voorwaarden:
  • Buitenluchttemperatuur < 10°C;
  • Binnenluchttemperatuur ≥ 20°C, minimaal 24uur;
  • Temperatuursverschil tussen binnen en buiten > 10°C
  • Windsnelheid ≤ 5m/s;
  • Geen zon;
  • Droog weer.

Wij zijn gecertificeerd Thermograaf Level I (licentienummer 2013NL04N007).
 
 
Spijkers Energie Advies
Tweets van @SpijkersEA