Energielabels en -advies

Spijkers Energie Advies is gecertificeerd voor het opstellen van energielabels voor utiliteitsgebouwen (EP-U/B) en woningen (EP-W/B). Tevens zijn wij gediplomeerd EP-U/D adviseur (examennummer 8818753). 

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van BENG berekeningen voor omgevingsvergunningen en energielabels volgens de bepalingsmethode NTA-8800.
Dit kunnen wij doen voor woningen en utiliteitsgebouwen, zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuwbouwprojecten.

Uw woonlasten / exploitatiekosten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van het gebouw. Het energielabel geeft u deze informatie.

Naast het opstellen van energielabels, kunnen wij u ondersteunen bij het verbeteren van de energieprestatie en het verduurzamen van uw gebouw.
Hierbij stellen wij het optimaliseren van de bouwkundige, installatietechnische, gebruikstechnische en energetische kwaliteit van uw gebouw centraal. Daarmee ondersteunen wij u om uw vastgoed daadwerkelijk te verduurzamen.

Wij zijn gecertificeerd volgens de BRL9500-W & BRL9500-U. Download hier ons certificaat:

NL-EPBD procescertificaat BRL9500-W
NL-EPBD procescertificaat BRL9500-U

energie-labels